تبلیغات
انجمن آلزایمر خیریه امام جواد (ع) - حامیان ما:
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت انجمن آلزایمراستان مرکزی . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 
نیکوکارانی که دست مارا گرفتند واز اول یار وهمگام با ما شدند تا مراکز راه بیفتند 
1- مهندس علیرضا پرهیزکار مدیرعامل شرکت استیم               دومیلییون تومان  
2-شرکت استیم تهران آقایان هکی وقاسمی وپرهیزکار            پنج میلییون تومان 
3-شرکت نصب سمن آقایان هزاوه ای وسلطانی                        یک میلیون تومان
4-شرکت یاسان جناب آقای عباسی                                          دومیلیون تومان
5-خانم آقاجانی                                                                       یک میلیون تومان
6-مهندس احسان تقوایی                                                       پانصدهزارتومان
7-شرکت تکلان مهندس نوری                                                   یک صد هزارتومان
8-آقای رضوانی                                                                     پانصدهزارتومان
9- مرحومه قمر خواجه خرید یک وانت پیکان                               شش میلیون تومان
10-آقای قادری اهدا یک موتور دنده ای                                      چهارصدهزارتومان 
11-حاج آقا زارع خرید سه عدد چرخ خیاطی                             یک میلیون وچهارصدهزارتومان
12-مهندس دلشاد    واگذاری 16000متر زمین در سه راهی خمین- اراک به موسسه برای ساخت
13-پتروشیمی اراک
14-شرکت برق باختر
15-شرکت آلمرول
16-حمیدرضا خواجه
17-حاج آقا قدیری
18-خانم شیربانی
میدان میوه وتره بار اراک هرهفته میوه وبار رایگان کمک می کنند:
1-عباس رحیمی
2- رضارحیمی
3-حمید روغنی
4-علی طلایی
5-حسین آبادی
6-قاسم صفری
7-مجتبی آخوندی وبرادران بزرگوارشان
8-حسن گرامی
9-برادران خانی
10-رضا قریشی
11-حاج علی عسگری
12-عباس کلانتری
13-احدجعفری
14-احمدجعفری
15-ابوطالبی
16-رجب آخانی
17-رحیمی
داروخانه وداروی رایگان:
1-داروخانه بوعلی سینا آقای دکترطبائیان
2-داروخانه محمد خانم دکترحدادی
3-داروخانه آقای دکتردبیر
4-داروخانه خانم دکترمومنی